četrtek, 16. oktober 2014

Beremo! A kako?


Pred dnevi je na enem izmed forumov razrednih učiteljic, potekal zanimiv pogovor o branju.
Učiteljice so izmenjevale svoja mnenja o tem kdaj, kako in s katerimi pripomočki preverjajo branje – predvsem v drugem oz. tudi v tretjem razredu.

Moje osebno mnenje glede branja je takšno.
  • Branje vadimo in preverjamo z neumetnostnimi besedili (revije, učbeniki, slikopisi …) nikakor ne z umetnostnimi besedili (pravljice, slikanice, berila …).
  • Raje kot branje pred razredom – tekmovanje in igra!
  • Manj je več, dan za dnem.

Da malce razložim.

Zakaj ne vadimo branja na pravljicah? Ker dokler branje ni tekoče, je »boleče«. Za tekoče branje je potrebno veliko truda, trdne volje in dela. In povezati delo in »bolečino« s pravljicami ni prav. Posebej  za otroke, ki imajo težave z branjem je pomembno, da učenje branja in težave s tem, ne povežemo s pravljicami in podobnimi literarnimi zvrstmi. Vadimo na krajših besedilih iz revij, časopisov ali s pripravljenimi besedili prav za vajo branja (bralni listi).  

Branje pred razredom je za mnoge otroke velik vzrok stisk in stresa. Zopet so tu izpostavljeni slabši bralci, a tudi mnogi dobri bralci potrebujejo svoj čas in prostor. Raje za branje pripravimo igre, vaje in »tekmovanja«, ki otrokom omogočajo zabavno branje in branje brez pritiskov okolice.

Raje kot cel 100 slabo prebranih besed, 10 dobro tekoče prebranih. Cel list ali cela knjiga je velik zalogaj. Otroku ponudimo raje krajša besedila, zanimiva, slikovno obogatena. Predstavljajte si sebe. Dolg, nezanimiv, enoličen tekst … ne privabi nobenega. Tekst s slikami, zanimivimi naslovi in poudarki … se prebere sam! :D
Spodaj vam bom predstavila nekaj idej povezanih z utrjevanjem branja.

BRALNI LISTI
Bralne liste sem pripravila v času mojega pripravništva. Mentorica je imela pripravljene bralne liste za 1. razred – plastificirani slikopisi iz revij Ciciban, Zmajček … Ker pa ti slikopisi največkrat napisani z velikimi tiskanimi črkami, sem sama pripravila slikopise za 2. razred z malimi tiskanimi črkami. Prepisala sem besedila slikopisov in skenirala slike (na vsakem slikopisu je navedena revija in leto izdaje).
Bralne liste so učenci brali doma, v času prostega časa, podaljšanega bivanja. Enkrat na teden je mentorica preverila napredek. Učenci so čez celo leto tekmovali – starši so za vsakih 10 min branja podpisali pripravljen seznam.

BRALNI BLOKI
Bralni bloki so moj nov projekt. Ideja je zopet iz tujine. Učiteljica je pripravila bralne listke, ki so povezani v sklope ali bloke. Tako se učenec sooči z vsako povedjo posebej. Bloki so pisanih barv, dodamo lahko tudi slike in tako še olajšamo branje.Nekaj iger primernih za utrjevanja branja, sem že predstavila v prejšnji objavi (KLIK).

Branje smo veliko vadili tudi v podaljšanem bivanju. V 1. razredu smo ob novi spoznani črki in tudi kasneje, vedno veliko brali (KLIK). 

Upam, da ste pri branju dobili kakšno idejo. Ko bo kaj novega, pa se zopet oglasim.

Vaša 

Ni komentarjev:

Objavite komentar