četrtek, 04. september 2014

Pišemo, beremo in ...


V zadnji objavi sem svoje besede namenila matematiki. Danes je na vrsti naš ljubi slovenski jezik.

Tako kot smo spoznali in utrdili vsako številko posebej, smo si vzeli čas tudi za črke – pisanje in branje.

Po uvodnem spoznavanju črk, začetnega iskanja, prepoznavanja in branja le teh, smo črke začeli tudi utrjevati.
Prvi korak so bili delovni listi namenjeni iskanju že poznanih črk.Učenec je iz slike prepoznal predmet ali žival. S črkovanjem imena je lahko prepoznal manjkajočo črko in jo dopisal. Kasneje pod sličicami ni bilo več besed, tja sem postavila črte na katere so učenci napisali ime prikazanega predmeta ali živali.

Druga stran takšnih delovnih listov je zajemala enostavne prepise. V začetnem obdobju so to bile le besede ali krajše povedi. Proti koncu leta pa smo prepisovali daljše povedi.Da bi izpilili branje z razumevanjem, sem učencem pripravila lažje delovne liste.Učenci so besedo prebrali in povezali z ustrezno sličico (levo). Težja naloga pa je bila, da so dani sličici in prvem zlogu imena, poiskali manjkajoči del besede (desno).

Drugi primer naloge za utrjevanje branja z razumevanjem je prikazan spodaj.Učenci so podane povedi prebrali in povezali z ustrezno sličico.
Proti koncu šolskega leta, sem pripravila zelo zanimive naloge, ki so bile za vse učence v veliko zabavo. Učenci, ki so se branju največkrat upirali, so ob tej nalogi na to pozabili. Zabavali so se z rezanjem in iskanjem pravilnega vrstnega reda. Ne vedoč so besede in celotne povedi v celoti prebrali večkrat kot bi si sprva želeli.


Delovni list je sestavljen iz osnovnega dela (zgoraj) in priloge (spodaj). Vsak učenec je izrezal besede (vsako vrsto posebej) in jih skušal pravilno postaviti v prostorčke. V pomoč so jim liki (prvi v povedi) ter pika ob besedi, ki je zadnja v povedi.

Pravilno postavljeno poved so zalepili in jo nato v celoti prepisali na črte pod prostorčki.
Predstavljena naloga je najnižji nivo, ki sem ga ponudila učencem. Kasneje smo dodajali besede (5 besed v povedi in več).

Tako, to je za danes vse.
Nalog na papirju je konec. Pred nami so še zanimive didaktične igre in interaktivne naloge za utrjevanje matematika.

Vaša rožnata učiteljica Martina.

Ni komentarjev:

Objavite komentar