sreda, 28. januar 2015

Branje

Začela sem z idejo, da vam povem kako je pomembno da beremo. Kako je pomembno, da otroke naučimo brat in da branje postane vsakdanja navada. Ne zato ker učiteljica to zahteva, ampak ker je dobro. Dobro za otrokov jutri.

In sem našla tole. Poslušajte. Razmislite. 


Spodaj pa dva plakata. Mogoče za v razred. Mogoče za na domačo steno.Vaša
torek, 20. januar 2015

Pišemo 1, 2, 3 …

Že nekaj časa se nisem oglasila s kakšnimi delovnimi listi. Današnji sklop je primeren predvsem za 2. razred, uvajanje in utrjevanje prostega pisanja, sestavljanja lastnih povedi in sestavkov.

Predstavila bom tri različne delovne liste. Razlikujejo se po težavnosti, skupna pa jim je »noga«. Spodnji del delovnega lista je krajša »ček lista«, ki jo učitelj izpolni ob pregledovanju naloge. Učencem pa je že med samim pisanjem v opomin, katerih pravil se mora držati. Pa gremo, od lažjega k težjemu.

Prvi tip naloge je namenjen utrjevanju pisanja in pravil (velika začetnica, prostor med besedami in končno ločilo – pika) oz. učencem, ki sami še ne znajo sestaviti povedi.

Učencem poleg delovnega lista damo tudi igralno kocko. S prvim metom določijo osebo (prvi stolpec), z drugim metom pa kaj oseba počne (drugi stolpec). Kar je že izžrebano označijo v kvadratku. Iz obeh delov sestavijo poved, ki jo prepišejo na spodnje črte.
Drugi tip naloge ponudi učencem nekaj besed (skupaj s sličicami), s katerimi si lahko učenci pomagajo pri sestavljanju povedi. Učenci lahko porabijo samo tiste besede ali po želji dodajo nove. Koliko povedi morajo napisati je odvisno od vsake učiteljice (npr. minimalno pet, eno za vsako sličico). Spodaj je oddan tudi prazen prostor, kamor lahko narišejo dogodek ali dejavnost, ki so jo opisali. 

Tretji tip naloge nudi učencem temo in sliko ( kot pomoč). Učenci lahko prosto opišejo kaj na sliki vidijo ali razvijejo zgodbo s pomočjo slike in lastne domišljije. Število povedi je zopet odvisna od navodila učiteljica/učitelja.Tema besedila je v rokah vsakega učitelja. Sam učitelj si sestavi delovni list, besede in ne nazadnje tudi pravila (velika začetnica, prostor, ločila, lepopis …), glede na zastavljene učne cilje.

Upam, da vam je šinila na misel kakšna nova ideja.

Vaša
torek, 13. januar 2015

Otroci hočejo biti vidni!

Pred dnevi je v enem izmed slovenskih časopisov izšel članek priznane slovenske antropologinje in predavateljice Vesne Vuk Godina. Članek si v celoti lahko preberete »tukaj«.

Osebno bi izpostavila so sledeče besede:

»Kako lahko otrok doseže, da se bo cel razred in cela šola vrtela okrog njega, da bodo končno opazili, da obstaja, da bo postal glavni? Tako, da postane delinkvent. Bolj ko krši pravila, bolj se bodo ukvarjali z njim. Najprej razredna skupnost, potem razrednik, nato šola, nato ravnatelj. Če bo naredil dovolj veliko bedarijo, kot v tem primeru, tudi mediji. Ti otroci so dobili zdaj, ko o njih poročajo, socialno nagrado, postali so socialno vidni, za Slovence so postali nekdo. S tem je bilo njihovo delinkventno vedenje nagrajeno in zato je pričakovati, da ga bodo ponavljali. Kajti če ti uspe narediti res veliko bedarijo, prideš na Pop TV, če narediš še večjo, za teboj razpišejo tiralico. Lahko se gledaš na televiziji, slovenski in italijanski, in se režiš slovenski in italijanski policiji. Posamezniki s to osebnostno strukturo potrebujejo biti vidni, rabijo socialni aplavz, pozornost, ki jo je najlažje pridobiti z delikventim vedenjem, za katerega sankcij tako ali tako ni. Tako šole postajajo okolje, kjer se med otroci ne razvija le potrošništvo, ampak tudi delinkventnost. «

Rešitev?

 »Na večini šol sem svetovala, naj odprejo socialne kanale, preko katerih bodo otroci tekmovali za svojo vidnost. Svetovala sem, denimo, naj pet minut pred koncem ure uvedejo prvo zvonjenje. Ko pozvoni, naj vsi učitelji nehajo predavati, naj pogledajo po razredu, poiščejo tistega, ki je bil najmanj moteč, in ga pet minut javno hvalijo, da je glavni, ker ni motil pouka. Otroci, ki sami nimajo moralnega kompasa, bodo veseli česarkoli, kar jim bo prineslo socialni aplavz. Šole bi z odpiranjem teh kanalov preusmerjale otroke od delinkventnosti k socialnemu vedenju, ker bodo otroci vedno tekmovali za pozornost. Vseeno jim je namreč, ali se vedejo socialno ali asocialno, za njih to nista dve kategoriji vedenja: pomembno je le, da bodo dobili nagrado.«

Tedaj sem povezala misel ga. Vesne Vuk Godina in nekaj idej o nagrajevanju pozitivnega vedenja v razredu, ki sem jih zasledila na internetu. 

-         Kupončki
Vsak učenec ima svoj kuponček pospravljen v mapi ali na steni (pripravimo plakat s predalčki za kupončke). Po končani uri ali dnevu (osebno mislim, da je bolje po uri) učitelj pohvali in nagradi učenca, ki je sledil navodilom in bil uspešen pri uri. Ob vsakih pohvali učitelj vzame učenčev kuponček in ga preluknja. Učenci tako čez cel mesec zbirajo kupončke, najboljši pa je lahko na koncu mesca pohvaljen pred celim razredom. Ideja je lahko tudi, da  imamo ob plakatu s kupončki tudi posebno mesto, na katerega prilepimo sliko »Zmagovalca meseca«.


-         Vedra in cofki
Tu ima vsak učenec svoje vedro (ali kakšno drugo posodico). Ob vsaki pohvali dobi cofek (pisano palčko, zamašek, frnikolo, žogico, plastično jajčke …). Ko je vedro napolnjeno ga izprazni in nanj nalepi nalepko.Istočasno lahko angažiramo cel razred, da zbirajo tudi razredne cofke. Tako ima lahko učiteljica na svojem katedru vedro ali kozarec v katerega učenci dajo cofek za vsak dan, ko je bil razred izredno delaven in uspešen.

Ko razred napolni vedro ali drugo posodo, izbira med različnimi nagradami (sami izbirajo športno igro, pesem, podaljšan odmor, manj domače naloge, risanko ob koncu tedna…)Tako, to je za danes vse. Uspešen teden še naprej.

Vaša

ponedeljek, 5. januar 2015

Naj ti bo v pomoč

Prazniki so preč in spet moramo zavihati rokave.


Jaz že nekaj časa spremljam in iščem razne ideje o plakatih. Takšnih, ki so vzgojni (pravila obnašanja, razredna pravila, bonton …) ali poučni (branje, slovnica …). Sedaj ko je bilo več časa, sem pripravila nekaj osnutkov. 

Nekaj je takšnih z razrednimi pravili nekaj pa takšnih, ki so učencem v pomoč pri branju ali pisanju. 

Črki B in D povzročata radi težave. Takšen plakat ob ali na tabli je lahko v pomoč mnogim učencem.

Ločila so del našega vsakdana. Takšni plakati so lahko učencem v opomin, na kakšen način preberemo določeno ločilo. 
Naslednji štirje plakati pa so iz vzgojnega sklopa. Vsaka učiteljica v svojem razredu postavi določena pravila. Ta pravila so dobrodošla predvsem v konfliktnih razredih. Učence učimo kako se obnašajo do nas, do prijateljev in kako je prav da rešujejo konflikte. 

 
Upam, da vam bodo plakati v pomoč in idejo.

Vaša